Företagsledning

Vi tror på ett inkluderande ledarskap med full transparens gentemot kunder, personal och ägare. På så sätt skapas engagemang, ansvarstagande och en känsla av ägarskap hos samtliga intressenter vilket leder till bättre, lönsammare och mer hållbara affärer.

Vi erbjuder interim företagsledning för att främja effektivitet och tillväxt men även kunnande och erfarenhet inom “turn-around-uppdrag” som kan innebära nedskärningar och förhandlingar som skapar rätt förutsättningar för en permanent lösning.

Företagsledning
Strategiutveckling- och implementation

Strategiutveckling- och implementation

Med branschöverskridade erfarenhet från både operativ ledning och försäljning hjälper vi våra kunder ta fram- och implementera strategier för att sedan medverka i en eventuell rekryteringsprocess och lämna över stafettpinnen till rätt person.

Fas 1:
En nulägesanalys utförs, Seventynine blir stöd och bollplank för VD och/eller eventuell försäljningschef samt den drivande kraften i att konkretisera och färdigställa försäljningsstrategi och väg framåt.

Fas 2:
Försäljningsstrategin godkänns av ledning och styrelse varefter arbetet med att implementera strategin startar.

Fas 3:
Seventynine medverkar i eventuell rekrytering och/eller tillsättning varpå överlämning och uppföljning avslutar projektet.

Säljledning- och utveckling

För att kunna bli RIKTIGT bra på försäljning krävs att säljaren älskar hantverket. För att kunna älska hela hantverket, som ofta består av kalla samtal och långa bilresor, krävs att varje individ förankrar sin motivation i sina personliga mål och ambitioner.

Vi hjälper säljare att konkretisera sina mål och på så sätt kontinuerligt utvecklas och stimuleras till att generera försäljning.
För en säljare är det en konst att bibehålla kraften framåt då man ofta stöter på patrull i olika former. Av den anledningen har vi utvecklat en process för detta baserat på samlade upplevelser och erfarenheter. Denna process gynnar individens utveckling vilket i sin tur gynnar organisations resultat.

Säljledning- och utveckling
Operativ försäljning

Operativ försäljning

I takt med digitaliseringen ställs högre och högre krav på säljarens kompetens, relevans och närvaro som en problemlösare för den specifika kunden.

Vi älskar försäljning och vill fortsätta vara operativt engagerade så länge vi lever. Detta för att fortsätta utmanas och utvecklas men framför allt för behålla relevans och konkurrenskraft i en ständigt föränderlig marknad. Av den anledningen accepterar vi med nöje lednings- och försäljningsuppdrag på konsultbasis. Med Seventynine i din organisation får du tillgång till:

  • Bred erfarenhet
  • Nya perspektiv
  • Branschöverskridande kompetens
  • Kort startsträcka
  • Flexibilitet
  • Stort regionalt och internationellt nätverk

Med försäljningskompetens på konsultbasis har du dessutom möjligheten att utforska potentialen i en produkt eller tjänst utan att genomföra en kostnadsintensiv rekryteringsprocess och en eventuellt krånglig avveckling.

Inspirationsföreläsningar

“The sales department isn’t the whole company but the whole company better be the sales department” – Philip Kotler

Vi har alla varit där; på en mental plats där allting suger, rent ut sagt. Kunderna, produkten, chefen och kollegorna samt bil, telefon och dator suger. Riktigt hårt.

Trots att vi vet att den sinnesstämningen inte kommer att hjälpa oss leverera så hamnar vi där ibland som en konsekvens av att vi låter oss påverkas av externa faktorer.

Nyckeln till framgång är att orka bibehålla energin, inspirationen och motivation även under tuffare perioder, för att de kommer att komma, det är helt säkert.

Frågan är hur?
Hur bibehåller vi energin, inspirationen och motivationen?
Andreas Desai ger på ett inspirerande, lättsamt och jordnära sätt konkreta svar och verktyg för- hur vi som individer hjälper oss själva att generera den energi- och passion som krävs för att lyckas.

Andreas Desai är en rolig, dynamisk och entusiasmerande föreläsare som med exempel och anekdoter från sin egen internationella karriär ger oss perspektiv och verktyg för att kunna nå vår fulla potential.

Föreläsningar

Get Shit Done
Om konsten att – och vikten av – att verkställa idéer och tankar.

Kan man lära sig älska försäljning
En inspirationsföreläsning för säljare och icke-säljare.

Föreläsningar med Andreas Desai