Utveckling kräver friktion

Mitt jobb är svårt, jobbigt och ångestframkallande från tid till tid. Det kan handla om att man behöver ge någon ett tråkigt besked, att man behöver medvetandegöra en grupp om någonting obekvämt eller att man har tagit sig an ett uppdrag som blir mer komplicerat än förväntat. Ibland vill man bara skita i allt och [...]

Re-la-la-laxa

Jag hade nöjet att lyssna på en föreläsning av Fredrik Reinfeldt för några veckor sedan. Han sa många riktigt tänkvärda saker bland annat om faran med Donald Trump och andra “starka män” som ploppar upp på världskartan i rask takt. Men jag tänkte ta upp två andra viktiga poänger som jag tog med mig och [...]

Varför sträva?

Varför ska man fortsätta kämpa? När man liksom är nästan fyrtio och det finns trettio-åringar som har tjänat miljoner och gjort mycket mer än jag någonsin kommer att uppnå. Själv är man, eller i alla fall på väg att bli, en ”has been” av monumentala mått. Varför ska man inte bara sätta sig i soffan, [...]

(Bok)slut – Bara början

Så här i finansiella bokslutstider tycker jag även att det kan vara intressant att göra ett bokslut som inte fokuserar lika hårt på siffror, utan mer på vad jag har lärt mig under det gångna året och vad jag tänker mig hitta på i framtiden. 2017-18 var Seventynines första hela verksamhetsår och jag kunde i [...]

“Even this shall pass”

Oavsett om det går bra eller dåligt för dig just nu så kommer saker och ting att förändras. Inget är beständigt, varken din framgång eller ditt upplevda misslyckande. Kom ihåg det, jobba på, gör ditt bästa och försök bibehålla en relativt balanserad inställning till situationen du befinner dig i just nu. Jag har hört Petter [...]

Jack of all trades…

There’s a saying that goes: “Jack och all trades, king of none”. I think that pretty much sums me up. And for years and years that has bothered me quite a bit because I always want to be the “King” of whatever I put my mind into. I don’t want to be a freaking Jack! [...]

Every shot’s an opportunity

I love playing tennis. I take lessons and stuff. And just like with everything I do, I have very high expectations on my delivery. That’s good, I guess, because it constantly pushes me to be the best I can be at whatever I do. But lately I have been underperforming (tennis wise) and it has [...]

Different good, different bad?

I heard someone say, recently, that different doesn’t necessarily have to be bad. And that gave me hope, frankly speaking. ‘Cause I’m different. Way different than the Swedish norm. I make very few “conventional” decisions, I’m loud, I’m often the center of attention and as soon as there is a few months of calm in [...]

I’m still hungry

I went for a run for lunch yesterday, and man did I get lost. I ran in a forest I had never been before and after 5k I realised I had no clue where I was. And I didn’t really know which path to take in order to get where I wanted to go either. [...]

Är jag förra generationens ledare?

Jag sitter på ett flygplan till Dubai och reflekterar kring några insikter som skakat om min värld nu på senaste: Jag har alltid sett mig själv som en modern, relevant och välinformerad ledare och person, där mitt ledarskap och mitt beteende baserats på moderna människors behov likväl mina tidigare erfarenheter. Men under de senaste dagarna [...]