Affärsfilosofi

Vår filosofi bygger på att varje individ i ett team måste älska sin vardag för att generera maximal produktivitet. Detta kräver att varje person har individuellt utformade mål utifrån deras personliga mål och ambitioner.

Seventynine - Andreas Desai

Individen kan sedan använda sin arbetsgivare som ett verktyg för att nå sina personliga mål. På så sätt genereras en självgående motivationsapparat för varje enskild individ, som dessutom är en evighetsmaskin.

Vidare handlar framgång om att företagskulturen blir en del av varje individ, inte ord på ett papper i ett styrelserum, som i många fall. För att det ska kunna ske krävs att samtliga medarbetare förstår, kan relatera till och tror på bolagets mål och visioner.

Varför måste till exempel säljaren älska sitt hantverk? Jo, för att tack vare passionen för hantverket så genereras oemotståndlig energi som genererar försäljning. ”People are where the energy is” – Janne Björge.

Affärsfilosofi
Affärsfilosofi

Naturligtvis finns det massvis av individuella drivkrafter (bekräftelse, nyfikenhet, pengar med mera) men oavsett drivkraft så måste varje individ förstå att lyckad försäljning till stor del handlar om processer, noggrannhet och hårt arbete. Om individen inte är villig- eller kan att göra den investeringen kommer drivkraften inte att spela någon roll.

För att skapa långsiktig och hållbar framgång bör fokus ligga på att skapa inspirerade, harmoniska, sympatiska och kunniga människor. Med harmoniska och trygga individer skapas en bra gruppdynamik och kultur, vilket i sin tur genererar inte bara ökad försäljning utan också ett starkare varumärke och en genuinitet (energiutstrålning) som obönhörligen leder till marknadsdominans oavsett bransch, produkt/tjänst eller organisation.